ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์ฮาร์บิน ทัวร์เกาหลี ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์สิงคโปร์ กับ บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล

บริษัททัวร์
call center ทัวร์จีน ทัวร์เกาหลี YouTube Lifevoyage Facebook Lifevoyage Twitter Lifevoyage
call center

ชื่อโปรแกรม :: ทัวร์ฮ่องกง ช้อปปิ้ง


บริษัท ไลฟ์ โวยาจ นำท่าน ทัวร์ฮ่องกง ช้อปปิ้ง สัมผัสทุกความประทับใจไปกับเรา
กรุงเทพฯ – ฮ่องกงฮ่องกง – วิคตอเรียพึค (นั่งพีค เทราม) – หาดรีพัสเบย์ – โรงงานจิวเวอร์รี่ – ศูนย์สมุนไพรจีน –วัดแชกงหมิว – อิสระช้อปปิ้งนาธาน – AVERNUE OF THE STAR – SYMPHONY OF LIGHTS ฟรี !! ช้อปปิ้งย่านนาทาน หรือ Optional Tour – กรุงเทพฯกำหนดการเดินทาง ทัวร์ทัวร์ฮ่องกง ราคาถูก ราคา ทัวร์ทัวร์ฮ่องกง ปี 2562


รายละเอียด ทัวร์ฮ่องกง ช้อปปิ้ง

ทัวร์ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ฮ่องกง


15.00 น.
พร้อมกันที่สนามบินสนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์เช็คอิน เคานเตอร์ ชั้น 2 อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สายการบิน CITY AIRWAYS โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

17.00 น.
ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยสายการบิน City Airways เที่ยวบินที่ E8 326

20.30 น.
เดินทางถึงสนามบิน CHEK LAP KOK สนามบินใหม่ของฮ่องกงที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีและสิ่งอำนวย ความสะดวกต่างๆ ผ่านการตรวจเอกสารและสัมภาระในการเข้าเมือง เดินออก ทางออก B (EXIT B)(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) นำท่านเดินทางผ่านเส้นทางไฮเวย์อันทันสมัย นำท่านข้ามสะพานแขวนซิงหม่า (TSING MA BRIDGE) ซึ่งเป็นสะพานแขวนสองชั้นที่ยาวที่สุดในโลกมีความยาวทั้งหมด 2.2 กิโลเมตร (1.4 ไมล์) เชื่อมต่อระหว่างฮ่องกงอินเตอร์เนชั่นนอลแอร์พอร์ตกับตัวเมือง ตัวสะพานชั้นบนจะเป็นทางให้รถยนต์วิ่ง ส่วนชั่นล่างเป็นเส้นทางเอ็มทีอาร์ (MTR ) กับแอร์พอร์ตเอ็กเพรสเทรนส์ (Airport Express Trains ) สะพานซิงหม่านี้ได้ถุกคัดเลือกให้เป็นสัญลักษณ์ของคู่รักทั่วโลก นำท่านเดินทางเข้าที่พัก ที่พัก Holiday Inn Express, Penta Hotel , L’ Hotel Nina หรือเทียบเท่า

ทัวร์ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 2 ฮ่องกง – วิคตอเรียพึค (นั่งพีค เทราม) – หาดรีพัสเบย์ – โรงงานจิวเวอร์รี่ – ศูนย์สมุนไพรจีน –วัดแชกงหมิว – อิสระช้อปปิ้งนาธาน – AVERNUE OF THE STAR – SYMPHONY OF LIGHTS


เช้า
บริการอาหารเช้าแบบติ่มซ่ำ ณ ภัตตาคาร ( มื้อที่ 1 ) นำท่านเที่ยวเกาะฮ่องกงขึ้นสู่สถานี PEAK TRAM เพื่อขึ้นรถรางที่จะนำท่านขึ้นสู่ THE PEAK จุดชมวิว สูงสุดของยอดเขาวิคตอเรียพีค ตื่นตาตื่นใจกับการชมทัศนียภาพที่สวยงาม กับความสูง 396 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ท่านจะได้สัมผัสความใกล้ชิดกับบรรยากาศของฮ่องกงแบบพาโนราม่า 360 องศา ชมตึกพีคทาวเวอร์ อาคารรูปร่างครึ่งวงกลมที่มีเอกลักษณ์เด่นที่สุด พร้อมชมอาคารระฟ้าที่มีอยู่ทั่วไปบริเวณทั้งสองฝั่ง ฮ่องกงและที่สร้างตามหลัก ฮวงจุ้ย อาทิ เซ็นทรัลพลาซ่า ตึกไชน่าแบงค์ และตึกอื่นๆอันเป็นธุรกิจชั้นนำของฮ่องกง จากนั้นนำท่านสักการะ เจ้าแม่กวนอิม ที่ ชายหาดน้ำตื้น อ่าวรีพลัส เบย์ ซึ่งได้รับความนิยมจากคนฮ่องกงเองที่มาเที่ยวพักผ่อนในบรรยากาศแบบปิกนิคชายทะเล และที่น่าสนใจคือด้านหนึ่งของอ่าวมีวัดพระพุทธรูปและเทพเจ้าต่างๆก่อสร้างประดิษฐานไว้มากมายตามความเชื่อถือศรัทธาพระสังกัจจายบูชาเพื่อความสุข, เจ้าสมุทร เทพเจ้าแห่งโชคการงาน พระกาฬเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งเหลือกินเหลือใช้ มีเทพแห่งวาสนา เทพแห่งดวงชะตา รวมทั้งกามเทพ ที่มีวิธีการเสี่ยงทายด้วยด้ายแดง และอธิษฐานด้วยการลูบคลำหินก้อนกลมอย่างตั้งใจอิสระท่านสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามอัธยาศัย ณ ที่แห่งนี้คืออีกด้านของเสน่ห์ที่ค้นพบได้ไม่ไกลเลยจากใจกลางเมือง นำท่านเยี่ยมชม โรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นชื่อ ของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยม นำท่านชม ร้านสมุนไพรจีน พร้อมฟังคำแนะนำดีๆจากแพทยืแผนจีน

12.00 น. (เที่ยง)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2)….พิเศษ..ห่านย่าง นำท่านสู่ วัดเชอกุง หรือที่รู้จักกันในนามวัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหัน วัดที่มีชื่อเสียงมากในฮ่องกง สร้างเมื่อประมาณ 300 ปีก่อน เพื่อเป็นเกียรติแก่เทพเชอกุงในปี 1993 ได้มีการบูรณะวัดขึ้นมาใหม่โดยทุกวันที่ 2 ของเดือนชาวจีนฮ่องกงจะเดินทางมาที่วัดแห่งนี้ และถวายกังหันลมเพื่อขอพรด้านโชคลาภ ความร่ำรวยและเชื่อว่าจะปัดเป่าสิ่งไม่ดีโรคภัยไข้เจ็บออกไป วัดแห่งนี้มี “กังหันทองแดงนำโชค” ที่เชื่อกันว่า ถ้าหมุน 3 รอบจะนำแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต และเมื่อจะกลับออกจากวัดให้ตีกลองให้ดังสนั่นเพื่อเป็นสิริมงคล นำท่านสู่ห้าง สรรพสินค้ายักษ์ใหญ่ที่มีความยาวตั้งแต่เรือสตาร์เฟอร์รี่ ไปตามถนน CANTON ระยะทางกว่าครึ่งกิโลเมตร แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำมากมาย ห้างสรรพสินค้า OCEAN TERMINAL และ HARBOUR CITY ที่มีร้านค้ากว่า 700 ร้าน ให้ท่านเลือกซื้อกันแบบเต็มๆอาทิเช่น H

เย็น
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 3 ) นำท่านสู่ ถนนแห่งดารา ริมอ่าววิคตอเรีย AVERNUE OF THE STAR จุดชมวิวสวยๆ ในบรรยากาศแบบโรแมนติก ให้ทุกท่านเก็บภาพความประทับใจกันอย่างเต็มอิ่ม สัมผัสรอยประทับมือดาราฮ่องกง ฉีเคอะ เหลียงเฉาเหว่ย เจ็ทลี ฯลฯ ริมทางเดินมีร้านขายของที่ระลึกน่ารักๆอยู่หลายร้าน เช่นร้านทำ WAX ที่เป็นรูปมือ พร้อมชม SYMPHONY OF LIGHTS การแสดงจะเริ่มตั้งแต่เวลา 2ทุ่มตรง ดื่มด่ำกับการแสดงแสง สี เสียงและการยิงเลเซอร์ประกอบดนตรีอันตระกานตายามค่ำคืนโดยแบ่ง THEME การแสดง ออกเป็น 5 แบบ เริ่มการแสดงด้วย AWAKENING, ENERGY, HERITAGE, PATNERSHIP และจบลงด้วย THE FINAL ที่พัก Holiday Inn Express, Penta Hotel , L’ Hotel Nina หรือเทียบเท่า

ทัวร์ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 3 ฟรี !! ช้อปปิ้งย่านนาทาน หรือ Optional Tour – กรุงเทพฯ


เช้า
บริการอาหารเช้าแบบติ่มซ่ำ ณ ภัตตาคาร ( มื้อที่ 4 ) นำท่านช้อปปิ้งที่ ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน แหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วทุกมุมโลก ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าประเภทต่างๆอย่างเต็มอิ่มจุใจ ไม่ว่าคุณจะมีรสนิยมแบบไหน หรืองบประมาณเท่าใด ศูนย์การค้าชั้นเลิศของฮ่องกงมีทุกสิ่งที่คุณต้องการ ศูนย์การค้าที่กว้างขวางเหล่านี้เป็นแหล่งรวมห้องเสื้อที่จำหน่ายสินค้าแบรนด์เนมของดีไซน์เนอร์นานาชาติชื่อดังจากทั่วทุกมุมโลก อีกทั้งยังเป็นที่ที่คุณสามารถจะอิ่มเอมกับอาหารชั้นเลิศบรรยากาศหรูเลือกอร่อยกับร้านอาหารรสเด็ดของฮ่องกง หรือเลือกช้อปปิ้งที่โอเชี่ยนเทอร์มินัล แหล่งรวมสินค้า Brand Name ชั้นนำที่มีให้เลือกชมและช้อปมากกว่า 700 ร้าน อาทิ ESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO ARMANI DKNY MARK

19.00 น.
คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย เพื่อเดินทางสู่สนามบิน 

21.30 น.
เหิรฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ E8 329 

23.30 น.
ถึงท่าอากาศสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมรับความประทับใจ..


อัตรานี้รวม

  • 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับเที่ยวบิน ค่าภาษีสนามบินฮ่องกงและภาษีสนามบินไทยตามรายการระบุ
  • 2. ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน (ห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ในกรณีเสริมเตียง)
  • 3.ค่าอาหาร 5 มื้อ ที่ระบุตามรายการ ***หากท่านไม่ทานอาหารมื้อใดมื้อหนึ่ง ไม่สามารถคืนเงินได้ และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเมนูอาหาร ในกรณีที่มีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึง 10 ท่าน***
  • 4. ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเที่ยว และค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ที่ระบุตามรายการ
  • 5.ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงินท่านละ 500,000.-/1,000,000 บาท


  อัตรานี้ไม่รวม

   • 1. ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกิน 15 กก. (ถ้ามี)
   • 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
   • 3. ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว
   • 4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % หรือภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (ในกรณีขอใบเสร็จกำกับภาษี)
   • 5. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และคนขับรถ วันละ 20 หยวน ต่อวัน / ต่อท่าน

ทัวร์จีน | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์หางโจว | ทัวร์กวางเจา | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์เส้นทางสายไหม | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ลาว | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์ศรีลังกา | ทัวร์เขมรกัมพูชา | ทัวร์2ประเทศ | ทัวร์อิตาลี | ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ | ทัวร์ฝรั่งเศส | ทัวร์เนปาล | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์สกี | ทัวร์ไทเป | ทัวร์สแกนดิเนเวีย | ทัวร์เดนมาร์ก | ทัวร์นอร์เวย์ | ทัวร์สวีเดน | ทัวร์โครเอเชีย | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์โปแลนด์ | ทัวร์สวิส | ทัวร์อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส | ทัวร์ฮาร์บิน2557 | ทัวร์สิงค์โปร์-มาเลเซีย | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์อังกฤษ | ทัวร์จูไห่ | ทัวร์ซัวเถา | ทัวร์ปีใหม่2559 | ทัวร์บรูไน | ทัวร์ฮาร์บิน2559 | ทัวร์ปีใหม้ | ทัวร์แอฟริกา | ทัวร์อินโดนีเซีย | ทัวร์ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์มาเก๊า

Copyright © lifevoyagetour.com, All Rights Reserved
39 ซอยนวมินทร์ 77 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 02-7349776 มือถือ 086-3442762, 091-8749644 E-mail : contact@lifevoyagetour.com

บัวหิมะ      บัวหิมะ     บัวหิมะ     บัวหิมะ     บัวหิมะ