ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์ฮาร์บิน ทัวร์เกาหลี ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์สิงคโปร์ กับ บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล

บริษัททัวร์
call center ทัวร์จีน ทัวร์เกาหลี YouTube Lifevoyage Facebook Lifevoyage Twitter Lifevoyage
call center

ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย กับ บริษัททัวร์จางเจี่ยเจี้ย Life voyage travel ท่องเที่ยวจางเจี่ยเจี้ย ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย ราคาถูก


ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย


ทัวร์จีน กวางเจา จางเจี่ยเจี้ย ย้อนรอยอวตาร
5 วัน4 คืน
โดย สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES

รหัสทัวร์ : ZHE01-5D4N-CZ

ประเภททัวร์ : ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย  ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย ราคาถูก  ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย  ราคาประหยัด

สุวรรณภูมิ-กวางเจา-จางเจียเจี้ยจางเจียเจี้ย-หวงหลงต้ง-เป่าเฟิงหูจางเจียเจี้ย–ภาพเขียนสิบลี้-เทียนจื่อซานจินเปียนซี–หวงซือจ้าย-เทียนเหมินซาน-กวางเจากวางเจา-สวนเยี่ยซิ่ว-หอดร.ซุนยัดเซน-ถนนปักกิ่ง-สุวรรณภูมิ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย


ราคาทัวร์จางเจี่ยเจี้ย โทร : 02-7349776
รายละเอียด ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่


ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย


ทัวร์จีน จางเจี่ยเจี้ย เฟิ่งหวง
6 วัน5 คืน
โดย สายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL

รหัสทัวร์ : lvwk-TG (5ดาว) ฉางซา ฟ่งหวง จางเจียเจี้ย 6D5N พฤศจิกายน-ปีใหม่ 29,900-30,900 (1)

ประเภททัวร์ : ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย  ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย ราคาถูก  ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย  ราคาประหยัด

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ฉางซาฉางซา – เมืองโบราณเฟิ่งหวง – ล่องเรือ – บ้านเกิดเสิ่นฉงเหวิน - สะพานหงเฉียวเขาเทียนเหมินซาน – หน้าผาลอยฟ้า – ประตูสวรรค์ – หยก – ศิลปะทรายสีจูนเฟิง – ชิมชา - โชว์อลังการนางพญาจิ้งจอกขาว หรือ โชว์เม่ยลี่เซียงซีอุทยานอู่หลิงหยวน– สวนเฮ่อหลง – สะพานหนึ่งในใต้หล้า – ภูเขาฮาเลลูยา (อวตาร) กระเช้า ลิฟท์แก้วไป๋หลง ภาพเขียน 10ลี้ – บัวหิมะ - หวงหลงต้ง (รวมล่องเรือ)ฉางซา – เกาะส้ม - หวงซิงลู่ – กรุงเทพ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย


ราคาทัวร์จางเจี่ยเจี้ย โทร : 02-7349776
รายละเอียด ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่


ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย


ทัวร์จีน มหัศจรรย์มรดกโลก จางเจี่ยเจี้ย
5 วัน4 คืน
โดย สายการบิน SRILANKAN AIRLINES

รหัสทัวร์ : LVF กวางเจา-จางเจียเจี้ย5D4N(UL)MAR-APR2014 ไม่มีเฟิ่งหวง

ประเภททัวร์ : ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย  ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย ราคาถูก  ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย  ราคาประหยัด

สนามบินสุวรรณภูมิ – กวางเจา – ฉางซาฉางซา – จางเจียเจี้ย (เดินทางไกล) – ภูเขาเทียนเหมินซาน – ถ้ำประตูสวรรค์ – โรงเรียนเขียนภาพวาดทราย-โชว์นางพญาจิ้งจอกขาวเทียนจื่อซาน (ขึ้นลิฟท์แก้ว/นั่งกระเช้าลง) -สะพานอันดับหนึ่งใต้ฟ้า – สวนสาธารณะเฮ่อหลง – ภาพวาดสิบลี้ (รวมรถราง) – ลำธารแซ่ทองจางเจียเจี้ย - ฉางซา – ศูนย์ผ้าไหม – อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน - รถไฟด่วนความเร็วสูง - กวางเจาช้อปปิ้งถนนปักกิ่ง-กวางเจา-กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย


ราคาทัวร์จางเจี่ยเจี้ย โทร : 02-7349776
รายละเอียด ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่


ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย


ทัวร์จีน ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย “มหัศจรรย์มรดกโลก จ า ง เ จี ย เ จี้ ย”
6 วัน5 คืน
โดย สายการบิน KENYA AIRWAYS LIMITED

รหัสทัวร์ : LVFA KQ-จางเจียเจี้ย6D5N (KQ)

ประเภททัวร์ : ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย  ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย ราคาถูก  ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย  ราคาประหยัด

สนามบินสุวรรณภูมิ – กวางเจากวางเจา – ฉางซา – เฟิ่งหวง – เมืองโบราณเฟิ่งหวงเมืองโบราณเฟิ่งหวง -บ้านเกิดเสิ่นฉงเหวิน - ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง - จางเจียเจี้ยภูเขาเทียนเหมินซาน – ถ้ำประตูสวรรค์ –โรงเรียนสอนภาพวาดทราย –ถ้ำพญามังกร-ร้านชา –โชว์จิ้งจอกขาวเทียนจื่อซาน(นั่งกระเช้าขึ้น / ลงลิฟท์แก้ว) –สวนสาธารณะเฮ่อหลง – ลำธารแส้ทอง-ภาพเขียน 10 ลี้ –สะพานอันดับหนึ่งใต้ฟ้า-ร้านยาบัวหิมะ –ร้านหยก-ผ้าไหมจางเจียเจี้ย - ฉางซา – รถไฟด่วนความเร็วสูง -กวางเจา – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย


ราคาทัวร์จางเจี่ยเจี้ย โทร : 02-7349776
รายละเอียด ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่


ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย


ทัวร์จีน บินตรงฉางซา - ฟ่งหวง - มรดกโลกจางเจี่ยเจี้ย
6 วัน4 คืน
โดย สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES

รหัสทัวร์ : LVSE บินตรง...ฉางซา - ฟ่งหวง - มรดกโลกจางเจียเจี้ย 6 วัน 4 คืน

ประเภททัวร์ : ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย  ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย ราคาถูก  ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย  ราคาประหยัด

สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ – ฉางซา – จางเจียเจี้ย – เทียนเหมินซาน – กุ๋ยกู่จ้านเต้า – จวินเซิงฮวาเยี้ยนอุทยานจางเจียเจี้ย – ภาพเขียนสิบลี้ – เขาเทียนจื่อซาน – เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว – สวนเฮ่อหลง จางเจียเจี้ย – ขู่จู๋จ้าย – เหมาเอี๋ยนเหอ – จิ่วเทียนต้ง – เมืองโบราณฟ่งหวงงหวง – ล่องเรือลำน้ำถัวเจียง – บ้านเกิดเสิ่นฉงเหวิน – ฉางซาฉางซา – พิพิธภัณฑ์หนังสือใบไม้ – ศูนย์หัตถกรรมผ้าปักเซียงซิ่ว – ถนนคนเดินหวงซิง – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย


ราคาทัวร์จางเจี่ยเจี้ย โทร : 02-7349776
รายละเอียด ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่


ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย


ทัวร์จีน จางเจี่ยเจี้ย-ประตูมังกร-เมืองโบราณเฟิ่งหวง
6 วัน5 คืน
โดย สายการบิน KENYA AIRWAYS LIMITED

รหัสทัวร์ : LVCHO CCAN1_กวางเจา-จางเจียเจี้ย-เฟิ่งหวง-ครบสูตร_ 6วัน5คืน_KQ

ประเภททัวร์ : ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย  ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย ราคาถูก  ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย  ราคาประหยัด

สุวรรณภูมิ – กวางเจา กวางเจา-รถไฟด่วน-ฉางซา-เฟิ่งหวง-ชมเมืองโบราณเฟิ่งหวง บ้านเกิดของกวี เสิ่นฉงเหวิน-ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง


กำหนดการเดินทาง ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย


ราคาทัวร์จางเจี่ยเจี้ย โทร : 02-7349776
รายละเอียด ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่


ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย


ทัวร์จีน กวางเจา ฉางซา จางเจี่ยเจี้ย 5 วัน บิน TG
5 วัน4 คืน
โดย สายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL

รหัสทัวร์ : LVMM TG กวางเจา ฉางซา จางเจียเจี้ย - เทียนเหมินซาน -โชว์ 5 วัน OCT-DEC'13

ประเภททัวร์ : ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย  ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย ราคาถูก  ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย  ราคาประหยัด

สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ - กวางเจา – รถไฟด่วนความเร็วสูง - ฉางซา อุทยานจางเจียเจี้ย –เทียนเหมินซาน กระเช้ากอนโดล่า –– ถนนคนเดินจางเจียเจี้ย –เขาเทียนจื่อซาน กระเช้าสู่สวรรค์ ลิฟ์ท์แก้วไป่หลง -ลำธารแส้ม้าทอง(จินเปียนซี) –– สะพาน “เทียเสี้ยตี้อี้เฉียว” –สวนจอมพลเฮ่อหลง-- ทิวทัศน์ภาพเขียนพู่กันสิบลี้-โชว์ จิ้งจอกขาวจางเจียเจี้ย - ถ้ำพญามังกร - ฉางซาฉางซา–กวางเจา-รถไฟด่วนความเร็วสูง – ช้อปปิ้งตลาดค้าส่ง - กรุงเทพ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย


ราคาทัวร์จางเจี่ยเจี้ย โทร : 02-7349776
รายละเอียด ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่


ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย


ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย บินตรง ฉางซา จางเจียเจี้ย - เทียนเหมินซาน -โชว์-กวางเจา 5 วัน
5 วัน4 คืน
โดย สายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL

รหัสทัวร์ : LVMM TG บินตรง ฉางซา จางเจียเจี้ย - เทียนเหมินซาน -โชว์-กวางเจา 5 วัน

ประเภททัวร์ : ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย  ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย ราคาถูก  ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย  ราคาประหยัด

สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ -- ฉางซา ฉางซา-อุทยานจางเจียเจี้ย –เทียนเหมินซาน กระเช้ากอนโดล่า –– ถนนคนเดินจางเจียเจี้ย –เขาเทียนจื่อซาน กระเช้าสู่สวรรค์ ลิฟ์ท์แก้วไป่หลง -ลำธารแส้ม้าทอง(จินเปียนซี) – สะพาน “เทียเสี้ยตี้อี้เฉียว” –สวนจอมพลเฮ่อหลง- ทิวทัศน์ภาพเขียนพู่กันสิบลี้จางเจียเจี้ย –- ถ้ำพญามังกร (หลงหวังต้ง) --บ้านตระกูลเถียน - ถนนซีปู้ -ฉางซาฉางซา–กวางเจา-รถไฟด่วนความเร็วสูง – ช้อปปิ้งตลาดค้าส่ง - กรุงเทพ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย


ราคาทัวร์จางเจี่ยเจี้ย โทร : 02-7349776
รายละเอียด ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่


ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย


ทัวร์เมืองจีน ครบสูตรจางเจี่ยเจี้ย ปีใหม่ พัก 4 ดาว
6 วัน5 คืน
โดย สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES

รหัสทัวร์ : LVWK[CZ]361 ครบสูตรจางเจียเจี้ย ปีใหม่ พัก 4 ดาว 29 ธ.ค.-3 ม.ค.57 ราคา 33,900

ประเภททัวร์ : ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย  ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย ราคาถูก  ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย  ราคาประหยัด

สุวรรณภูมิ – กวางเจา – จางเจียเจี้ย เทียนจื่อซาน(ขึ้นกระเช้า-ลงลิฟท์แก้วไป่หลง) เหยียนเจียเจี้ย – เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว (สะพานหนึ่งในใต้หล้า) – ภูเขาฮาลีลูย่า – สวนสาธารณะเฮ่อหลงธารแส้ทอง (จินเปียนซี) – ถ้ำพญามังกร– โชว์นางพญาจิ้งจอกขาวกับคนตัดฟืนประตูสวรรค์ เทียนเหมินซาน - กุ๋ยกู่จ้านเต้า (หน้าผาลอยฟ้า) – เมืองฟ่งหวงเมืองโบราณเฟิ่งหวาง – ล่องแม่น้ำถัว – บ้านเกิดเสิ่นฉงเหวิน – ฉางซา – ถนนหวางซิงพิพิธภัณฑ์เจี่ยนตู๋ - ศูนย์หัตถกรรมผ้าปักเซียงซิ่ว - ฉางซา – นั่งรถไฟความเร็วสูง – กวางเจา – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย


ราคาทัวร์จางเจี่ยเจี้ย โทร : 02-7349776
รายละเอียด ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่


ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย


ทัวร์จีน TG จางเจี่ยเจี้ย ป่าหินแดง แกรนด์แคนยอน
6 วัน5 คืน
โดย สายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL

รหัสทัวร์ :

ประเภททัวร์ : ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย  ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย ราคาถูก  ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย  ราคาประหยัด

สุวรรณภูมิ – ฉางซา ฉางซา – จางเจียเจี้ย – แกรนด์แคนยอนจางเจียเจี้ยสวนธรณีวิทยาป่าหินแดงแห่งชาติ หงสือหลิน – เมืองฟ่งหวาง เมืองฟ่งหวาง - บ้านกวีเสิ่นฉงเหวิน - ล่องเรือชมแม่น้ำถัวเจียง - สะพานสายรุ้ง – เจดีย์วั่นหมิง – ฉางซาฉางซา - พิพิธภัณฑ์เจี่ยนตู๋ - ศูนย์หัตถกรรมผ้าปัก - หวงซิงลู่ - กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย


ราคาทัวร์จางเจี่ยเจี้ย โทร : 02-7349776
รายละเอียด ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่


ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย


ทัวร์จีน บินตรง...ฉางซา-ฟ่งหวง – จางเจี่ยเจี้ย 6 วัน 5 คืน
6 วัน5 คืน
โดย สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES

รหัสทัวร์ : LVSS -บินตรง...ฉางซา – ฟ่งหวง – มรดกโลกจางเจียเจี้ย 6 วัน 5 คืน 041113-09

ประเภททัวร์ : ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย  ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย ราคาถูก  ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย  ราคาประหยัด

กรุงเทพฯ – ฉางซา ฉางซา – เมืองโบราณฟ่งหวง – ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง – บ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวินฟ่งหวง – จางเจียเจี้ย – เขาเทียนเหมินซาน – จวินเซิงฮวาเยี้ยนเขาเทียนจื่อซาน – เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว – สวนจอมพลเฮ่อหลง - ธารแส้ทองคำถ้ำวังมังกรเหลือง – ฉางซา – ถนนคนเดินหวงซิงลู่ ศูนย์ผ้าไหมเซียงซิ่ว – พิพิธภัณฑ์เจี่ยนตู๋ – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย


ราคาทัวร์จางเจี่ยเจี้ย โทร : 02-7349776
รายละเอียด ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่


ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย


ทัวร์จีน บินตรงฉางซา จางเจี่ยเจี้ยเฟิ่งหวางเหม่ยลี่เซียงซี 6 วัน
6 วัน5 คืน
โดย สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES

รหัสทัวร์ : LVML 2556-2557ปีใหม่จางเจียเจี้ยเฟิ่งหวางเหม่ยลี่เซียงซี 6 วัน

ประเภททัวร์ : ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย  ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย ราคาถูก  ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย  ราคาประหยัด

สุวรรณภูมิ-ฉางซาฉางซา-เมืองโบราณเฟิ่งหวาง (** นั่งรถทางไกล )เฟิ่งหวาง-จางเจียเจี้ย-เทียนเหมินซาน (วันนี้วิ่งรถทางไกล)จางเจียเจี้ย–ภาพเขียนสิบลี้-เทียนจื่อซาน-เทียนเซี่ยตี้อี้เฉียว- โชว์เหม่ยลี่เซียงซี ลำธารแส้ม้าทอง-ฉางซา-ช้อปปิ้งถนนคนเดินฉางซา–พิพิธภัณฑ์บันทึกไม้ไผ่-เกาะส้ม-สุวรรณภูมิ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย


ราคาทัวร์จางเจี่ยเจี้ย โทร : 02-7349776
รายละเอียด ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่


ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย


ทัวร์จีน บินตรงสู่ จางเจี่ยเจี้ย เมืองมรดกโลก
6 วัน5 คืน
โดย สายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL

รหัสทัวร์ : LVPUB - 6D5N TG2602-2603 CSX DYG 1DEC@23900 29 DEC@25900 5,10,12 JAN@22900

ประเภททัวร์ : ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย  ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย ราคาถูก  ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย  ราคาประหยัด

สนามบินสุวรรณภูมิ – ฉางซาฉางซา – เมืองโบราณเฟิ่งหวง – สะพานหงส์ –ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง เมืองโบราณเฟิ่งหวง – จางเจียเจี้ย - เขาเทียนเหมินซาน (รวมกระเช้า) เทียนจื่อซาน (รวมกระเช้า // ขึ้นลิฟท์) – ภูเขาฮัลเลลูย่าห์ – สะพานอันดับหนึ่งใต้ฟ้า ( เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว) – สวนจอมพลเฮ่อหลงภาพเขียนสิบลี้ – ลำธารจินเปียนซี หรือลำธารแส้ทอง – เมืองซิลีเมืองซิลี – ฉางซา – ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย


ราคาทัวร์จางเจี่ยเจี้ย โทร : 02-7349776
รายละเอียด ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่


ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย


ทัวร์จีน LVSS -บินตรง...ฉางซา – ฟ่งหวง – มรดกโลกจางเจี่ยเจี้ย 6 วัน 5 คืน
6 วัน5 คืน
โดย สายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL

รหัสทัวร์ : LVSS -บินตรง...ฉางซา – ฟ่งหวง – มรดกโลกจางเจียเจี้ย 6 วัน 5 คืน 041113-06

ประเภททัวร์ : ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย  ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย ราคาถูก  ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย  ราคาประหยัด

กรุงเทพฯ – ฉางซา ฉางซา – เมืองโบราณฟ่งหวง – ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง – บ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวินฟ่งหวง – จางเจียเจี้ย – เขาเทียนเหมินซาน – จวินเซิงฮวาเยี้ยนเขาเทียนจื่อซาน – เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว – สวนจอมพลเฮ่อหลงธารแส้ทองคำ – ถนนซีปู้เจีย – ถ้ำวังมังกรเหลืองจางเจียเจี้ย – ฉางซา – พิพิธภัณฑ์เจี่ยนตู๋ – ศูนย์ผ้าไหมเซียงซิ่ว – ถนนคนเดินหวงซิงลู่ – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย


ราคาทัวร์จางเจี่ยเจี้ย โทร : 02-7349776
รายละเอียด ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่


ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย


ทัวร์จีน บินตรง...ฉางซา – มรดกโลกจางเจี่ยเจี้ย 5 วัน 4 คืน
5 วัน4 คืน
โดย สายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL

รหัสทัวร์ : LVSS -บินตรง...ฉางซา – มรดกโลกจางเจียเจี้ย 5 วัน 4 คืน 041113-07

ประเภททัวร์ : ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย  ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย ราคาถูก  ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย  ราคาประหยัด

กรุงเทพฯ – ฉางซา ฉางซา – จางเจียเจี้ย – เขาเทียนเหมินซาน – จวินเซิงฮวาเยี้ยน เขาเทียนจื่อซาน – เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว – สวนจอมพลเฮ่อหลงธารแส้ทองคำ – ถนนซีปู้เจีย – ถ้ำวังมังกรเหลืองจางเจียเจี้ย – ฉางซา – พิพิธภัณฑ์เจี่ยนตู๋ – ศูนย์ผ้าไหมเซียงซิ่ว – ถนนคนเดินหวงซิงลู่ – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย


ราคาทัวร์จางเจี่ยเจี้ย โทร : 02-7349776
รายละเอียด ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่


ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย


ทัวร์จีน จางเจี่ยเจี้ย-ภูผาอวตาร-ฟ่งหวง-กวางเจา 6 วัน 5 คืน(นั่งรถไฟความเร็วสูง)
6 วัน5 คืน
โดย สายการบิน KENYA AIRWAYS LIMITED

รหัสทัวร์ : LVSS-จางเจียเจี้ย-ภูผาอวตาร-ฟ่งหวง-กวางเจา 6 วัน 5 คืน(นั่งรถไฟความเร็วสูง)041113-10

ประเภททัวร์ : ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย  ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย ราคาถูก  ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย  ราคาประหยัด

กรุงเทพฯ – กวางเจา กวางเจา – นั่งรถไฟไปฉางซา – เมืองโบราณฟ่งหวง ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง – บ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวิน – จางเจียเจี้ย - โชว์เสน่ห์ตะวันตกภาพเขียน 10 ลี้ – เขาเทียนจื่อซาน – สวนจอมพลเฮ่อหลง เทียนเหมินซาน – ฉางซา ฉางซา – นั่งรถไฟไปกวางเจา – ถนนปักกิ่ง – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย


ราคาทัวร์จางเจี่ยเจี้ย โทร : 02-7349776
รายละเอียด ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่


ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย


ทัวร์จีน จางเจี่ยเจี้ย เฟิ่งหวง 2
6 วัน5 คืน
โดย สายการบิน THAI AIR ASIA

รหัสทัวร์ : lvwk -FD (5ดาว) ฉางซา ฟ่งหวง จางเจียเจี้ย (6D5N) NOV-DEC2015

ประเภททัวร์ : ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย  ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย ราคาถูก  ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย  ราคาประหยัด

ทดสอบการเดินทาง xxxxxทดสอบวันที่สองทดสอบวันที่ สาม


กำหนดการเดินทาง ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย


ราคาทัวร์จางเจี่ยเจี้ย โทร : 02-7349776
รายละเอียด ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่


ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย


ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย ฉางซา-จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง 6 วัน 5 คืน
6 วัน5 คืน
โดย สายการบิน XIAMENAIR

รหัสทัวร์ : LV SS ฉางซา - จางเจียเจี้ย - ภูผาอวตาร - ฟ่งหวง 6 วัน 5 คืน

ประเภททัวร์ : ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย  ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย ราคาถูก  ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย  ราคาประหยัด

กรุงเทพฯ – ฉางซา ฉางซา – เมืองโบราณฟ่งหวง – ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง – บ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวิน – โชว์ฝนหมอกฟ่งหวง เมืองฟ่งหวง - จางจียเจี้ย – เขาเทียนเหมินซาน – ประตูสวรรค์ – โชว์เหมยลี่เซียงซี เสน่ห์ตะวันตก เขาอวตาร – เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว - ภาพเขียน 10 ลี้ - ถนนซีปู้เจีย ถ้ำวังมังกรเหลือง – ฉางซา ฉางซา – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย


ราคาทัวร์จางเจี่ยเจี้ย โทร : 02-7349776
รายละเอียด ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่


ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย


ทัวร์จีน บินตรง...ฉางซา - จางเจี่ยเจี้ย - ภูผาอวตาร - ฟ่งหวง
6 วัน5 คืน
โดย สายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL

รหัสทัวร์ : LV SS บินตรง...ฉางซา - จางเจียเจี้ย - ภูผาอวตาร - ฟ่งหวง 6 วัน 5 คืน

ประเภททัวร์ : ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย  ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย ราคาถูก  ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย  ราคาประหยัด

กรุงเทพฯ – ฉางซา ฉางซา – เมืองโบราณฟ่งหวง – ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง – บ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวินเมืองฟ่งหวง - จางจียเจี้ย – เขาเทียนเหมินซาน – ประตูสวรรค์ เขาอวตาร – เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว – ถนนซีปู้เจีย - โชว์ฝนหมอกจางเจียเจี้ย ถ้ำวังมังกรเหลือง – ธารแส้ทองคำ – ฉางซา พิพิธภัณฑ์เจี่ยนตู๋ - เกาะส้ม - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย


ราคาทัวร์จางเจี่ยเจี้ย โทร : 02-7349776
รายละเอียด ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่


ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย


ทัวร์จีน วันหยุด2559 สงกรานต์2559 ฉางซา-จางเจี่ยเจี้ย-ฟ่งหวง
6 วัน5 คืน
โดย สายการบิน THAI SMILE

รหัสทัวร์ : LV SS ฉางซา-จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง

ประเภททัวร์ : ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย  ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย ราคาถูก  ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย  ราคาประหยัด

กรุงเทพฯ – ฉางซา ฉางซา – เมืองโบราณฟ่งหวง – ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง – บ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวิน เมืองฟ่งหวง - จางจียเจี้ย – เขาเทียนเหมินซาน – ประตูสวรรค์ - ภาพวาดทรายเขาอวตาร – เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว – ถนนซีปู้เจีย - โชว์เหมยลี่เซียงซี เสน่ห์ตะวันตก ทะเลสาบเป่าเฟิงหู – ฉางเต๋อ – สวนดอกไม้ฉางเต๋อ - ฉางซา - พิพิธภัณฑ์เจี่ยนตู๋ - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย


ราคาทัวร์จางเจี่ยเจี้ย โทร : 02-7349776
รายละเอียด ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่

ทัวร์จีน | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์หางโจว | ทัวร์กวางเจา | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์เส้นทางสายไหม | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ลาว | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์ศรีลังกา | ทัวร์เขมรกัมพูชา | ทัวร์2ประเทศ | ทัวร์อิตาลี | ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ | ทัวร์ฝรั่งเศส | ทัวร์เนปาล | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์สกี | ทัวร์ไทเป | ทัวร์สแกนดิเนเวีย | ทัวร์เดนมาร์ก | ทัวร์นอร์เวย์ | ทัวร์สวีเดน | ทัวร์โครเอเชีย | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์โปแลนด์ | ทัวร์สวิส | ทัวร์อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส | ทัวร์ฮาร์บิน2557 | ทัวร์สิงค์โปร์-มาเลเซีย | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์อังกฤษ | ทัวร์จูไห่ | ทัวร์ซัวเถา | ทัวร์ปีใหม่2559 | ทัวร์บรูไน | ทัวร์ฮาร์บิน2559 | ทัวร์ปีใหม้ | ทัวร์แอฟริกา | ทัวร์อินโดนีเซีย | ทัวร์ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์มาเก๊า

Copyright © lifevoyagetour.com, All Rights Reserved
39 ซอยนวมินทร์ 77 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 02-7349776 มือถือ 086-3442762, 091-8749644 E-mail : contact@lifevoyagetour.com

บัวหิมะ      บัวหิมะ     บัวหิมะ     บัวหิมะ     บัวหิมะ