ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์ฮาร์บิน ทัวร์เกาหลี ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์สิงคโปร์ กับ บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล

บริษัททัวร์
call center ทัวร์จีน ทัวร์เกาหลี YouTube Lifevoyage Facebook Lifevoyage Twitter Lifevoyage
call center

ทัวร์คุนหมิง กับ บริษัททัวร์คุนหมิง Life voyage travel ท่องเที่ยวคุนหมิง ทัวร์คุนหมิง ราคาถูก


ทัวร์คุนหมิง


ทัวร์คุนหมิง 4DAYS
4 วัน3 คืน
โดย สายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL

รหัสทัวร์ : KMG01-4D3N-TG

ประเภททัวร์ : ทัวร์คุนหมิง  ทัวร์คุนหมิง ราคาถูก  ทัวร์คุนหมิง  ราคาประหยัด

กรุงเทพฯ – คุนหมิง -เขาซีซัน-ประตูมังกรคุนหมิง – ถ้ำจิ่วเซียง – อุทยานป่าหิน อุทธยานป่าหิน – คุนหมิง –ตำหนักทองวัดหยวนทง-ช็อปปิ้งตามอัธยาศัย – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์คุนหมิง


ราคาทัวร์คุนหมิง โทร : 02-6902467
รายละเอียด ทัวร์คุนหมิง โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่


ทัวร์คุนหมิง


ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง 6D5N
6 วัน5 คืน
โดย สายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL

รหัสทัวร์ : KMG03-6D5N-TG

ประเภททัวร์ : ทัวร์คุนหมิง  ทัวร์คุนหมิง ราคาถูก  ทัวร์คุนหมิง  ราคาประหยัด

กรุงเทพฯ – คุนหมิงต้าลี่- เจดีสามองค์-โรงถ่ายภาพยนต์ 8 เทพอสูรมังกรฟ้า-เมืองโบราณต้าลี่ ต้าลี่-ลี่เจียง-พิพิธภัณฑ์ตงปา-เสาร์หยกท้องฟ้า-สระมังกรดำเฮยหลงถานภูเขาหิมะมังกรหยก (กระเช้าใหญ่)–โชว์ IMPRESSION (กำกับโดยจางอวี้โหมว)–อุทยานน้ำหยก-เมืองโบราณลี่เจียง (ต่าเอียนเจิ้น)ลี่เจียง – ต้าลี่ – คุนหมิง – ตำหนักทองจินเตี้ยน อุทยานป่าหิน - วัดหยวนธง- อิสระช้อปปิ้ง – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์คุนหมิง


ราคาทัวร์คุนหมิง โทร : 02-6902467
รายละเอียด ทัวร์คุนหมิง โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่


ทัวร์คุนหมิง


ทัวร์คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงการีล่า 7D6N
7 วัน6 คืน
โดย สายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL

รหัสทัวร์ : KMG04-7D6N-TG

ประเภททัวร์ : ทัวร์คุนหมิง  ทัวร์คุนหมิง ราคาถูก  ทัวร์คุนหมิง  ราคาประหยัด

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – คุนหมิง – ต้าหลี่ ล่องเรือทะเลสาบเอ๋อไห่ – เจดีย์สามองค์ – เมืองโบราณต้าหลี่ต้าหลี่ – ลี่เจียง – สระมังกรดำ – เมืองโบราณลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก– นั่งกระเช้า GLACIER PARK–โชว์ Impression Lijiang อุทยานน้ำหยก–วัดยี่เฟิง ลี่เจียง – จงเตี้ยน – โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง – ช่องแคบเสือกระโจน เมืองโบราณจงเตี้ยนทะเลสาบปีถาไห่ – ทะเลสาบสูตูหู – วัดซงจ้านหลิง – คุนหมิงคุนหมิง – วัดหยวนทง – ช้อปปิ้ง – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์คุนหมิง


ราคาทัวร์คุนหมิง โทร : 02-6902467
รายละเอียด ทัวร์คุนหมิง โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่


ทัวร์คุนหมิง


ทัวร์จีน สิบสองปันนา คุนหมิง 6D
6 วัน5 คืน
โดย สายการบิน THAI AIR ASIA

รหัสทัวร์ : KMG05-7D6N-XIHAUNG-TG

ประเภททัวร์ : ทัวร์คุนหมิง  ทัวร์คุนหมิง ราคาถูก  ทัวร์คุนหมิง  ราคาประหยัด

เชียงของ - ห้วยทราย - หลวงน้ำทา - บ่อเต็น - เมืองหล้า (จีน) – เชียงรุ่งอรุณสวัสดิ์ยามเช้าอันแสนสดใส พร้อมบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมตลาดเช้าไทลื้อ - สวนบ้านถิ่น - วัดป่าเจย์ - ซือเหมา – คุนหมิงคุนหมิง - วัดหยวนทง - ถ้ำจิ่วเซียง – อุทยานป่าหินอุทยานป่าหิน - คุนหมิง - ตำหนักทอง – ชมโชว์คุนหมิงคุนหมิง – เขาซีซัน – ทะเลสาปเตียนฉือ – ช้อปปิ้ง – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์คุนหมิง


ราคาทัวร์คุนหมิง โทร : 02-6902467
รายละเอียด ทัวร์คุนหมิง โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่


ทัวร์คุนหมิง


ทัวร์จีน คุนหมิง - ต้าหลี่ - ลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก
5 วัน4 คืน
โดย สายการบิน ORIENT THAI AIRLINES

รหัสทัวร์ : LVSE คุนหมิง - ต้าหลี่ - ลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก 5 วัน 4 คืน

ประเภททัวร์ : ทัวร์คุนหมิง  ทัวร์คุนหมิง ราคาถูก  ทัวร์คุนหมิง  ราคาประหยัด

กรุงเทพฯ – คุนหมิง – ต้าหลี่ – เมืองโบราณแห่งต้าหลี่ ต้าหลี่ – ผ่านชมเจดีย์ 3 องค์ – หมู่บ้านซีโจว – ลี่เจียง – เมืองเก่าลี่เจียง – สระมังกรดำภูเขาหิมะมังกรหยก – IMPRESSION LIJIANG – อุทยานน้ำหยก – ต้าหลี่ต้าหลี่ – คุนหมิง – ตำหนักทองจินเตี้ยน – อิสระช้อปปิ้งคุนหมิง – วัดหยวนทง – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์คุนหมิง


ราคาทัวร์คุนหมิง โทร : 02-6902467
รายละเอียด ทัวร์คุนหมิง โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่


ทัวร์คุนหมิง


ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก
6 วัน5 คืน
โดย สายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL

รหัสทัวร์ : LVTC KMGDLULJG 6D5N

ประเภททัวร์ : ทัวร์คุนหมิง  ทัวร์คุนหมิง ราคาถูก  ทัวร์คุนหมิง  ราคาประหยัด

กรุงเทพฯ – คุนหมิง –ต้าหลี่ - เมืองโบราณต้าหลี่เจดีย์สามองค์ (รวมรถไฟฟ้า)-วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย-ลี่เจียง(Bus)-สระน้ำมังกรดำ(นั่งกระเช้า) – ภูเขาหิมะมังกรหยก – โชว์จางอวี้โหมว - (กำกับโดยจางอวี้โหมว) – อุทยานน้ำหยก – วัดยอดหยก เมืองเก่าซู่เห่อ – ลี่เจียง - ต้าหลี่โดยรถบัส - โรงถ่ายภาพยนตร์ 8 เทพอสูรมังกรฟ้าต้าหลี่ – คุนหมิง โดยรถบัส – ตำหนักทอง – ช้อปปิ้งสินค้าOTOP – อิสระช้อปปิ้งประตูม้าทองไก่หยก วัดหยวนทง - คุนหมิง - กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์คุนหมิง


ราคาทัวร์คุนหมิง โทร : 02-6902467
รายละเอียด ทัวร์คุนหมิง โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่


ทัวร์คุนหมิง


ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า
7 วัน6 คืน
โดย สายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL

รหัสทัวร์ : LVTC KMGLJGDIG 7D6N 21-27OCT TG612-613 คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า

ประเภททัวร์ : ทัวร์คุนหมิง  ทัวร์คุนหมิง ราคาถูก  ทัวร์คุนหมิง  ราคาประหยัด

กรุงเทพฯ – คุนหมิง -ต้าหลี่เจดีย์สามองค์ (รวมรถไฟฟ้า)-เมืองเก่าต้าหลี่-ลี่เจียง(Bus)-เมืองโบราณลี่เจียงจากลี่เจียง โดยรถบัส –-โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง-ช่องแคบเสือกระโจน-เมืองจงเตี้ยน-วัดซงจ้านหลิง(นั่งกระเช้า)หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน –-ลีเจียง โดยรถ Bus- สระน้ำมังกรดำ(นั่งกระเช้า)-ภูเขาหิมะมังกรหยก-โชว์จางอวี้โหมว-(กำกับโดยจางอวี้โหมว)-อุทยานน้ำหยก-ต้าหลีโดยรถBUSต้าหลี่ – คุนหมิง โดยรถบัส –ช้อปปิ้งสินค้าOTOP-อิสระช้อปปิ้งประตูม้าทองไก่หยกวัดหยวนทง- คุนหมิง - กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์คุนหมิง


ราคาทัวร์คุนหมิง โทร : 02-6902467
รายละเอียด ทัวร์คุนหมิง โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่


ทัวร์คุนหมิง


ทัวร์จีน ปีใหม่ คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง 6 วัน
6 วัน5 คืน
โดย สายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES

รหัสทัวร์ : LVWK - ปีใหม่คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง 6 วัน MU 33900

ประเภททัวร์ : ทัวร์คุนหมิง  ทัวร์คุนหมิง ราคาถูก  ทัวร์คุนหมิง  ราคาประหยัด

กรุงเทพฯ – คุนหมิง คุนหมิง – ต้าหลี่ – เมืองโบราณต้าหลี่ - เจดีย์สามองค์ (ถ่ายรูปด้านนอก) ต้าหลี่ – โรงงานหยก - ลี่เจียง – เมืองเก่าลี่เจียง – สระน้ำมังกรดำ - สาหร่ายเกลียวทอง ภูเขาหิมะมังกรหยก – อุทยานน้ำหยก – ลี่เจียง - คุนหมิง เขาซีซาน – ผ้าไหม – บัวหิมะ – วัดหยวนทง – ไข่มุกช้อปปิ้ง - คุนหมิง - กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์คุนหมิง


ราคาทัวร์คุนหมิง โทร : 02-6902467
รายละเอียด ทัวร์คุนหมิง โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่


ทัวร์คุนหมิง


ทัวร์จีน คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน
6 วัน5 คืน
โดย สายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES

รหัสทัวร์ : LVSS คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน(นั่งรถ) MU 6D5N ก.พ.-มี.ค.(181113)-J

ประเภททัวร์ : ทัวร์คุนหมิง  ทัวร์คุนหมิง ราคาถูก  ทัวร์คุนหมิง  ราคาประหยัด

กรุงเทพฯ – คุนหมิง – เมืองฉู่สงต้าหลี่ – เมืองโบราณต้าหลี่ – ผ่านชมเจดีย์สามองค์ – จงเตี้ยน – โค้งแรกแม่น้ำแยงซีวัดลามะซงจ้านหลิง – เมืองโบราณจงเตี้ยน – ช่องแคบเสือกระโดด – ลี่เจียง – สระน้ำมังกรดำ – เมืองเก่าลี่เจียงลี่เจียง – ภูเขาหิมะมังกรหยก – IMPRESSION LIJIANG – อุทยานน้ำหยก – ต้าหลี่ ต้าหลี่ – คุนหมิง – วัดหยวนทง – ช้อปปิ้งคุนหมิง – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์คุนหมิง


ราคาทัวร์คุนหมิง โทร : 02-6902467
รายละเอียด ทัวร์คุนหมิง โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่

ทัวร์จีน | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์หางโจว | ทัวร์กวางเจา | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์เส้นทางสายไหม | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ลาว | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์ศรีลังกา | ทัวร์เขมรกัมพูชา | ทัวร์2ประเทศ | ทัวร์อิตาลี | ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ | ทัวร์ฝรั่งเศส | ทัวร์เนปาล | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์สกี | ทัวร์ไทเป | ทัวร์สแกนดิเนเวีย | ทัวร์เดนมาร์ก | ทัวร์นอร์เวย์ | ทัวร์สวีเดน | ทัวร์โครเอเชีย | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์โปแลนด์ | ทัวร์สวิส | ทัวร์อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส | ทัวร์ฮาร์บิน2557 | ทัวร์สิงค์โปร์-มาเลเซีย | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์อังกฤษ | ทัวร์จูไห่ | ทัวร์ซัวเถา | ทัวร์วันหยุด2559 | ทัวร์ปีใหม่2559 | ทัวร์บรูไน | ทัวร์ฮาร์บิน2559 | ทัวร์สกี2559

Copyright © lifevoyagetour.com, All Rights Reserved
39 ซอยนวมินทร์ 77 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 02-7349776, 02-6902467 มือถือ 086-3442762, 091-8749644 E-mail : contact@lifevoyagetour.com

บัวหิมะ      บัวหิมะ     บัวหิมะ     บัวหิมะ     บัวหิมะ